Osvětlení-Komerční

Úvod | Komerční

Osvětlení obchodních prostor v našem pojetí nespočívá jen v kvantitativní hladině světla, ale především v promyšleném světelném řešení. Světelným designem podporujeme kontrasty, které jsou důležité pro upoutání pozornosti. Světlo rovněž dokáže podpořit firemní identitu. Velký důraz klademe také na minimalizaci provozních nákladů, které jsme schopni díky používání vyspělých optických systémů několikanásobně snížit oproti běžným řešením. S naším zodpovědným přístupem lze díky různým způsobům osvětlení redukovat počty dosud použitých svítidel, a tím pátem i výsledné náklady na celý provoz osvětlovací soustavy. Osvětlení restaurací a hotelů vždy závisí na stylu dané stavby a představ autora či provozovatele. Ukážeme Vám určité možnosti a druhy světla, které ovlivňují vnímání prostoru a pocity, které mohou být zásadní pro příjemné strávení večera v restauraci nebo pobytu v hotelovém zařízení. Ačkoli si to často neuvědomujeme, světlo je důležitým prvkem pro navození příjemné atmosféry. Dále je to právě také světlo, které modeluje prostor a ovlivňuje naše pocity. Světlem můžeme také navigovat a rozdělit funkčí zóny dle jejich využití. Všechny tyto možnosti s Vámi budeme rádi konzultovat při našem osobním setkání.

Promo video

Zákazníci o nás