Služby-Světelná zkouška

V průběhu návrhu nebo před realizací můžeme provést světlenou zkoušku. Jedná se o fyzické vyzkoušení konkrétního řešení, ale také vyzkoušení různých typů svítidel odlišných světelných vlastností od vícero výrobců. Světlená zkouška prokáže nebo naopak vyloučí některé způsoby osvětlení. Pro klienta bývá velice cenná, jelikož vidí osvětlení přímo v reálných podmínkách konkrétní stavby.

Promo video

Zákazníci o nás