Galerie Slováckého muzea stojí v Otakarově ulici, která vede od Mariánského náměstí k někdejším hradbám. Sídlí v budově bývalé vojenské zbrojnice, historicky cenném barokním objektu, který byl dostaven v r. 1723 podle projektových návrhů Leandra Anquisoly a Jakoba Albla. Ve druhé polovině 20. století se rekonstrukce zchátralé budovy ujalo Slovácké muzeum, které zde vybudovalo novou galerii, jež začala sloužit veřejnosti 21. října 1962. Výstavní prostory jsou rozděleny do čtyř samostatných sálů, z nichž každý nabízí zcela odlišnou osobitou atmosféru. V přízemí je dominujícím architektonickým prvkem nástropní klenba se třemi středovými nosnými pilíři. První poschodí je rozděleno na velký sál s původním trámovým stropem a malý sál, který je charakteristický svou komorní intimitou. Rekonstrukcí bývalého půdního prostoru vznikla další výstavní síň, která je využita pro stálou expozici.

V pestré skladbě výstavních programů je prezentována tvorba jak moravských a českých umělců, tak i díla zahraničních autorů. Prostorové možnosti Galerie SM, její vybavení a reprezentativní vzhled dovolují navazovat spolupráci s významnými uměleckými osobnostmi.

Instalace osvětlení proběhla včeleněním lištového systému do stropní části výstavních ploch, což umožňuje značnou variabilitu a snadnou instalaci jednotlivých svítidel dle potřeby galerie a maximální vizuální komfort pro návštěvníky galerie.

Promo video

Zákazníci o nás