Římskokatolický farní kostel sv.Martina jehož dějiny sahají až k přelomu 13. a 14. století leží v Krnově. Kostel je trojlodní monumentální gotická stavba s pozdně baroktní přestavbou a dvěma věžemi, které kdysi patřily k obranné linii města. Kostel již potřeboval novou realizaci osvětlení. Jsou zde použity optické systémy se sferolitickými čočkami, které mají vyšší účinnost. Pro klenby je zde využita oválná distribuce světla pro zajištění jemných přechodů světla a stínu na světlých plochách. Kombinace osvětlení, jak akcentního, oválného či nepřímého, tvoří harmonický celek.
Použitá svítidla:
ERCO Opton Floodlight, oval
ERCO Opton Floodlight, flood

Promo video

Zákazníci o nás